Veiligheid

Op deze pagina zult u links vinden naar onderwerpen welke voor de veiligheid van belang zijn.

Toolboxonderwerpen
WerkplekinspectiesNaast de bovenvermelde onderwerpen zijn de LMRA (Last Minute Risico Analyse) welke door de uitvoerende wordt ingevuld en de Start-werk instructie (gegeven door projectverantwoordelijke) instrumenten om te bepalen of met betrekking tot de veiligheid aan alles is gedacht. Want bij Net Techniek staat hoog in het vaandel dat iedereen die op het project aanwezig is ook weer heelhuids en veilig naar huis kan aan het einde van de werk dag of werk nacht.