Werkplekinspecties

Bij Net Techniek B.V. worden door de directie en KAM coördinator regelmatig werkplekinspecties gehouden.


Hierbij kijkt de controleur naar de volgende punten op het project waar hij op dat moment op bezoek is:

> Algemeen Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en Arbo
> Toegang tot project
> Persoonlijke bescherming
> EHBO/Blusmiddelen
> Veiligheid omgeving en medewerkers
> Gas en zuurstof
> Keten/Units
> Afzettingen
> Gereedschap/materieel
> hijsen/heffen
> Orde/netheid
> Milieu specifiek

Deze punten worden doorgenomen met de projectverantwoordelijke ter plaatse en wordt ook vastgelegd door de controleur. Deze vastlegging wordt door Net Techniek B.V. bewaard binnen het Kwalieit-, Veiligheid-, Milieu- en Arbosysteem dat binnen Net Techniek is opgesteld en wordt onderhouden.