Risico analyse

Voordat Net Techniek een werk gaat uitvoeren zal er van dat project een risico inventarisatie worden gemaakt. Men wil weten waar liggen de risico's en wat kunnen we doen om deze uit te sluiten of tot een acceptabel niveau te reduceren.


Dit gebeurd aan de hand van de methode van Fine en Kinney waarbij de risico's worden bepaald en wat er gedaan moet worden.

Dit kan door:

> Wegnemen oorzaak
> Preventieve maatregelen nemen
> Correctieve maatregelen nemen
> Repressieve maatregelen nemen

Peventief door afschermen werkgebied

Correctief door opstellen procedures en protocollen om risico's te verwijderen/te beperken

Repressief door toepassen Persoonlijke Beschermingsmiddelen, geven van aanwijzingen, plaatsen tekens en beveiligingen.