Klachten

Net Techniek B.V. heeft een klachten registratiesysteem waar uw klacht geregistreerd zal worden op datum van binnenkomst.


Het klachtenafhandelingssysteem van Net Techniek BV is erop gericht om uw klacht binnen 5 werkdagen opgelost of behandeld te hebben. Mocht het ons niet lukken om uw klacht binnen deze 5 werkdagen af te handelen dan zullen wij u hierover berichten en u informeren wat het tijdsbestek zal zijn waarbinnen uw klacht zal worden afgehandeld.

U kunt uw klacht telefonisch melden op de op de site genoemde telefoonnummers, maar het is altijd het beste om deze schriftelijk te zenden naar ons E-mail adres info@nettechniek.nl zodat het dossier ook schriftelijke stukken bevat. Wij zullen de terugkoppeling aan u altijd schriftelijk doen en verzoeken u dan ook om uw e-mailadres achter te laten.