Uw privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat uw gegevens zorgvuldig behandeld worden zodat derden hier geen misbruik van kunnen maken.

Net Techniek B.V. ging en gaat altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Bij onze organisatie betreft het gegevens omtrent projecten, klantenbestanden en leveranciers - en onderaannemers bestanden.

Projectgegevens worden conform het Kwaliteits-, Veiligheid-, Milieu- en Gezondheids (arbo) systeem 5 jaar bewaard en worden daarna op een verantwoordelijke manier vernietigd.

Klanten-, leveranciers- en onderaannemers bestanden zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor gescreend en aangewezen zijn. deze personen weten welke verantwoordelijkheid zij hebben om uw gegevens te beschermen.

Van uw bezoekgegevens van deze pagina wordt niets opgeslagen, alleen wanneer u de contactpagina van deze site invul en verstuurt. Maar dan valt u onder de behandeling van klanten-, leveranciers- en onderaannemers bestanden.

Net Techniek vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog verdere vragen hebben omtrent deze materie dan verzoeken wij u deze vragen aan ons te stellen.